Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Boljevsko polje, Stara planina, Dimitrovgrad


Zaboravljena i skrivena mesta

 

Lepa mesta u Srbiji


Putovanja

Reportaže i priče sa putovanja - otkrivanje Srbije

Kada se napuste glavni putevi, sporijom vožnjom, biciklom ili peške, stiže se do najlepših, skrivenih mesta u Srbiji. Zato ne čudi što su baš tim mestima najlepše priče posvetili: Jovan Cvijić, pa Evlija Čelebija, Feliks Kanic, Džon Rid, Arčibald Rajs, Rebeka Vest. Ovih dana, a nakon stotinak godina, putovali smo Srbijom i zabeležili smo nove priče.

 

Pogled na jedan od zaseoka Severova, Arilje

Letnje jutro u Severovu kod Arilja

 

Izložba: I ovo je Srbija

Izložba: I ovo je Srbija. Autor: mr Zoran Cvetković

Fotografije i priče o udaljenim i zaboravljenim delovima Srbije, do kojih se stiže seoskim i poljskim putevima.

Jošanica

Panorama sela s ružom puzavicom, Jošanica, Žagubica

Jošanica se pomerila s glavnog puta. Kuće s malim, seoskim baštama i vinjagama izmestila je iz centra. A kraj ograda mirišu ruže na slatko.

 

Nekoliko letnjih dana u selima Malog Zvornika

Amajić - Mali Zvornik

Ribarske mreže, Amajić, Mali Zvornik

Amajić krene od Drine, pa se popne na vrhove Zbira, sa kojih su najlepši pogledi na Zvorničko jezero, okolna sela i bosanske planine.

Brasina - Mali Zvornik

Centar sela Brasina, Mali Zvornik

Selo Brasina spušta se sa Gučeva sve do Drine, a svaki deo sela ima svoju priču - deo scenarija za omnibus film.

Budišić - Mali Zvornik

Panorama Drine, selo Budišić, Mali Zvornik

Prostori sela Budišić potpuno su neuravnoteženi. Manji deo je prema Drini, veći u brdima. Ravnotežu, međutim, uspostavljaju pravilno raspoređene panorame sela.

Culine - Mali Zvornik

Panorama sela Culine, Mali Zvornik

Pored Drine je usko Culinsko polje, a od seoske crkve počinje blagi uspon ka zaseocima Culina, rasutim sve do Čavčića.

Čitluk - Mali Zvornik

Sojenice na Drini, Čitluk, Mali Zvornik

Čitluk je oduvek bilo malo selo. To, međutim, nije smetalo da Donji Čitluk prisvoji deo Drine, a Gornji zauzme Amajićke njive ispod Kuta.

Donja Borina - Mali Zvornik

Centar sela Donja Borina, Mali Zvornik

Donja Borina prati tok Borinjske reke: od crkve i fudbalskog terena, pa uz reku pored vodenice i dalje. Ako poželite, možete pohađati ubrzani kurs kovanja "damaskus" noževa.

Donja Trešnjica - Mali Zvornik

Volovska kola, selo Donja Trešnjica, Mali Zvornik

Selo Donja Trešnjica zauzima doline Boranjske i Male reke. Nastala je pre više od 200 godina, kada su zasađene i lipe, koje još uvek cvetaju u centru sela.

Mali Zvornik

Mali Zvornik, hidroelektrana i Zvorničko jezero

Mali Zvornik jedan je od najmlađih gradova u Srbiji. Ima svoju hidroelektranu, svoje majdane, svoj Tajni grad, deo Zvorničkog jezera i Drine. Osim toga, mnogo voli da se slika.

Radalj - Mali Zvornik

Crkva u centru sela Radalj, Mali Zvornik

Geografija sela Radalj kao da je prepisana iz Cvijićevog udžbenika. Tu su mineralni banjski izvori, skupoceni granit, bogati vodotokovi i sasvim magične Viline vode.

Sakar - Mali Zvornik

Vlaške Njive, visoki zaseok Sakara, selo Sakar, Mali Zvornik

Selo Sakar izmestilo se na obalu Drine i Zvorničkog jezera. U brdovitim delovima sela još uvek su stogodišnje planinske kuće - primeri lepog, narodnog graditeljstva i sačuvanog znanja.

Velika Reka, Mali Zvornik

Panorama sela Velika Reka, Mali Zvornik

Selo Velika Reka kreće od Drine, pa se koritom Velike reke penje padinama Azbukovice, prema Mačkovom kamenu.

Voljevci - Mali Zvornik

Panorama sela Voljevci, Mali Zvornik

Voljevci su lepo selo, a jedinstvene poglede na rasute kuće, seoske njive, Drinu i bosanske planine ne može da pokvari ni oblačno vreme.