Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Boljevsko polje, Stara planina, Dimitrovgrad


Zaboravljena i skrivena mesta

 

Lepa mesta u Srbiji


PROJEKAT

"Zaboravljena Srbija
- poslednje godine crnotravskih sela"

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za 2019. godinu, podržan je naš projekat: "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela". Projekat ćemo realizovati u periodu juni - decembar 2019. godine, na teritoriji opštine Crna Trava.

Selo Dojčinovci (Dojčinova Mahala), Crna Trava, juli 2019, juli 2019 - autor Zoran Cvetković

Selo Dojčinovci (Dojčinova Mahala), Crna Trava, juli 2019.

Opšti trend migracija stanovništva selo - grad i proistekle društveno-ekonomske posledice uticale su da veliki broj sela u Srbiji ostaje sa malim brojem, pretežno starijih stanovnika. Jedna od izuzetno ugroženih opština, u pogledu broja stanovnika i negativnog priraštaja, je opština Crna Trava, sa najmanjom gustinom naseljenosti u Srbiji: 5 stanovnika/km2. Po popisu iz 2011. godine (1), od ukupno 25 sela, 21 selo imalo je manje od 100, pretežno starijih stanovnika. Članovi tima posetiće sva sela u opštini (u zagradi je broj popisanih stanovnika 2011. godine):

1. Bajinci (11)
2. Bankovci (31)
3. Bistrica (2)
4. Brod (71)
5. Vus (8)
6. Gornje Gare (57)
7. Gradska (255)
8. Darkovce (94)
9. Dobro Polje (19)
10. Zlatance (85)
11. Jabukovik (46)
12. Jovanovce (27)
13. Kalna (86)
14. Krivi Del (126)
15. Krstićevo (21)
16. Mlačište (20)
17. Obradovce (24)
18. Ostrozub (1)
19. Pavličina (10)
20. Preslap (166)
21. Rajčetine (21)
22. Ruplje (5)
23. Sastav Reka (30)
24. Crna Trava (434)

Konačno, 2018. na teritoriji opštine nije se rodilo ni jedno dete. Po poslednjim, nezvaničnim informacijama, broj napuštenih sela u opštini Crna Trava je 11. Izvesno je da se život u tim selima gasi.

Tokom putovanja i poseta crnotravskim selima zabeležićemo trenutno stanje, koje ćemo dokumentovati i ilustrovati fotografijama i pratećim tekstovima. Dokumentaristički pristup obezbediće autentične fotografije i zapise o selima, koja nestaju. Prikupljeni materijali biće u potpunosti semantički obrađeni, dostupni na vebu i na raspolaganju državnim institucijama: za promovisanje kulturnih dobara i tradicije i u okviru aktivnosti, koje doprinose očuvanju i oživljavanju srpskih sela.
1 - Izvor: Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Popisni atlas 2011, Beograd 2014, ISBN 978-86-6161-117-9

 

Izložba: I ovo je Srbija

Izložba: I ovo je Srbija. Autor: mr Zoran Cvetković. Organizator: Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU.

Fotografije i priče o udaljenim i zaboravljenim delovima Srbije, do kojih se stiže seoskim i poljskim putevima.

 

Lepa mesta

Grivska

Grivska je kao pozorišna bina. Pre podne na sceni je Donje polje, popodne Gornje polje. Izložba Tomosovih mopeda je od 9-11h, ulaz je slobodan.